Son Güncelleme:
04/10/2022 - 13:18

 

Lisansüstü Programlar

 

*Verilen Dereceler

 

(1) Tezli

 

(2) Tezsiz

 

(3) İkinci Öğretim Tezsiz

 

 

M.S.: Master of Science

 

M.A.: Master of Arts

 

M.ARCH.: Master of Arcitecture

 

M.C.P.: Master of City Planning

 

Ph.D.: Doctor of Philosophy

 

 

Deniz Bilimleri Enstitüsü    
Program Verilen Dereceler*
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık  MS (1)   PhD
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği   MS (1)   PhD
Fiziksel Oşinografi MS (1)   PhD
Kimyasal Oşinografi MS (1)   PhD
     
Enformatik Enstitüsü    
Program Verilen Dereceler*  
Bilişim Sistemleri MS (1,2) PhD
Bilişsel Bilimler MS (1)  PhD
Biyoenformatik MS (1)  
İnternet Uzerinden Bilişim MS (3)  

İş Yaşamı Temelli Öğrenme

(ODTÜ-Middlesex Çift Diploma Programı)

MS (3)  
Modelleme ve Simulasyon MS (3)  
Oyun Teknolojileri MS (1)  
Sağlık (Tıp) Bilişimi MS (1,2 PhD
Siber Güvenlik MS (1,2)  
Yazılım Yönetimi MS (3)  
     
Fen Bilimleri Enstitüsü    
Program Verilen Dereceler*
Arkeometri MS (1) PhD
Bilgisayar Mühendisliği MS (1,3) PhD
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi MS (1) PhD
Biyokimya MS (1) PhD
Biyoloji MS (1) PhD
Biyomedikal Mühendisliği MS (1) PhD
Biyoteknoloji MS (1) PhD
Bölge Planlama MCP (1)  
Çevre Mühendisliği MS (1) PhD
Çevre Yönetimi MS (3)  
Çimento Mühendisliği MS (1,2)  
Deprem Çalışmaları MS (1  
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MS (1 PhD
Endüstri Mühendisliği MS (1 PhD
Endüstri Ürünleri Tasarımı MS (1) PhD

Etkileşim için Tasarım

(ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak

Yüksek Lisans Programı)

MS (1)  
Fizik MS (1) PhD
Gıda Mühendisliği MS (1) PhD
Havacılık ve Uzay Mühendisliği MS (1) PhD
Hidrosistem Mühendisliği MS (3)   
İnşaat Mühendisliği MS (1) PhD
İstatistik MS (1,2) PhD
İş Sağlığı ve Güvenliği MS (1,2  
Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri MS (1) PhD
Jeoloji Mühendisliği MS (1) PhD
Kentsel Tasarım MCP (1)  
Kimya MS (1) PhD
Kimya Mühendisliği MS (1) PhD
Kültürel Mirası Koruma MS (1) PhD
Maden Mühendisliği MS (1) PhD
Makina Mühendisliği MS (1) PhD
Matematik MS (1,2)  PhD
Mekanik Tasarım ve İmalat MS (3)  
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MS (1) PhD
Mikro ve Nanoteknoloji MS (1) PhD
Mimarlık MARCH (1)    PhD

Mimarlıkta Sayısal tasarım ve Üretim Teknolojileri   

(ODTÜ-TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek

Lisans Programı)

MS (1)  
Moleküler Biyoloji ve Genetik MS (1) PhD
Mühendislik Bilimleri MS (1) PhD
Mühendislik Yönetimi MS (3)  

Nörobilim ve Nöroteknoloji

(ODTÜ - Hacettepe Üniversitesi Ortak Doktora Programı)  

  PhD
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi MS (1 PhD
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MS (1) PhD
Polimer Bilimi ve Teknolojisi MS (1) PhD
Restorasyon MS (1) PhD
Şehir Planlama MCP (1)  
Şehir ve Bölge Planlama   PhD
Yapı Bilimleri MS (1) PhD
Yapı Mekaniği MS (3)  
Yazılım Mühendisliği MS (3)  
Yer Sistem Bilimleri MS (1,2) PhD
Yöneylem Araştırması MS (1) PhD
     
Sosyal Bilimler Enstitüsü    
Program Verilen Dereceler*
Asya Çalışmaları MS (2)  
Avrasya Çalışmaları MA (1,2)  
Avrupa Bütünleşmesi MS (3)  
Avrupa Çalışmaları MS (1,2)  
Beden Eğitimi ve Spor MS (1) PhD
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları MS (1,2) PhD
Bölge Çalışmaları   PhD
Eğitim Programları ve Öğretim MS (1) PhD
Eğitim Yönetimi ve Planlaması MS (1) PhD
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme MA (3)  

Endüstri (İş) ve Örgüt Psikolojisi

MS (2) PhD
Felsefe MA (1) PhD
Gelişim Psikolojisi MS (1) PhD
İktisat MS (1,2) PhD, PhD on BSc
İlköğretim   PhD
İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi MS (1)  
İngiliz Dili Öğretimi MA (1) PhD
İngiliz Edebiyatı MA (1) PhD
İşletme MBA (1,2) PhD
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler MS (1,2) PhD
Klinik Psikoloji MS (1) PhD
Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları MS (1,2  
Medya ve Kültürel Çalışmalar  MS (1,2,3)  
Mimarlık Tarihi  MA (1) PhD  
Okul Öncesi Eğitimi  MS (1)    
Orta Doğu Araştırmaları  MS (1,2  
Psikolojik Danışma ve Rehberlik MS (1 PhD
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  MS (1,2)   PhD
Sosyal Antropoloji MS (1  

Sosyal Bilimler (Türk-Alman)

(ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı)

MA (2  
Sosyal Politika  MS (1,2)  
Sosyal Psikoloji MS (1) PhD
Sosyoloji  MS (1,2)   PhD  
Tarih  MA (1) PhD  
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları MS (1,2)  
Trafik ve Ulaşım Psikolojisi MS (1)  
Uluslararası İlişkiler  MS (1,3)   PhD  
Yerleşim Arkeolojisi  MA (1) PhD
Yöneticiler için İşletme MBA (3)  
   
Uygulamalı Matematik Enstitüsü    
Program Verilen Dereceler* 
Aktüerya Bilimleri     MS (1,2)  
Bilimsel Hesaplama  MS (1,2) PhD
Finansal Matematik  MS (1,2)   PhD 
Kriptografi  MS (1,2) PhD

 

 

 

*Verilen Dereceler

 

(1) Tezli

 

(2) Tezsiz

 

(3) İkinci Öğretim Tezsiz

 

 

M.S.: Master of Science

 

M.A.: Master of Arts

 

M.ARCH.: Master of Arcitecture

 

M.C.P.: Master of City Planning 

 

Ph.D.: Doctor of Philosophy