Üniversite Senatosu’nun 21 Ocak 2014 tarihli kararıdır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programları Ortak Çıktıları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans programları mezunları:

bilgiyi etkin bir şekilde kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme becerisine sahiptir (Eleştirel Düşünme);

yenilikçi fikir ve ürünleri yaratıcılıkla üretebilir (Yaratıcılık);

problemleri belirlemek, tanımlamak, çözmek için gerekli stratejileri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir (Problem Çözme);

İngilizce ve Türkçe dillerinde etkili iletişim becerilerine (okuma, yazma, dinleme, konuşma) sahiptir (İletişim Becerileri);

liderlik, girişimcilik ve kendi kendini yönlendirme becerilerine sahiptir (Liderlik ve Girişimcilik);

evrensel, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlıdır; bunların çözümünde birey olarak veya toplumla birlikte çaba gösterir; gerektiğinde uygun gördüğü çözümleri üretip topluma sunabilir (Evrensel, Toplumsal ve Çevresel Farkındalık);

etik değer ve ilkeleri önemser; mesleki ve toplumsal yaşamda bunlara uygun davranır (Etik Davranış);

hem takım içinde, hem de bağımsız çalışabilme becerilerine sahiptir (Takım Çalışması ve Bağımsız Çalışabilme);

bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenmeye açıktır (Yaşam Boyu Öğrenmeye Açık Olma);

bilgi gereksinimini anlar, tanımlar ve bu bilgiye ulaşır; bilgiyi etkili bir şekilde kullanıp başkalarıyla paylaşır (Bilgi Okuryazarlığı);

bilgi ve iletişim teknolojilerini bilgi edinmede etkili bir biçimde kullanabilir, bilgi ve deneyimlerini, teknoloji ve görsel araçları kullanarak başkalarıyla paylaşabilir (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı).


Son Güncelleme:
06/10/2022 - 10:45