TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Gündelik yaşamda, konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu enformasyona ulaşabilme ve bunu yorumlama becerisine sahip olmak
PÇ-2: Hukukun temel kavramlarına hakim olmak
PÇ-3: Yerel düzeyden uluslararası düzeye kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen siyasal, sosyal ve iktisadi değişimleri anlamlandırmak
PÇ-4: Siyasal, sosyal ve iktisadi yaşamda karşılaşılan problemleri tanımlamak ve çözümlemek
PÇ-5: Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmak
PÇ-6: Herhangi bir kamu alanında üretken katılımcılar olarak faaliyet gösterecek profesyoneller olarak yetişmiş olmak
PÇ-7: Kamusal alanda kurumların işleyişi, karar alma süreçleri ve mekanizmalarının nasıl çalıştığının bilgisine sahip olmak
PÇ-8: Konusu ile ilgili karşılaştığı problemlere dair özgün çözümler üretebilmek
PÇ-9: Eleştirel düşünceye sahip olmak
PÇ-10: Disiplinler arası yaklaşımlara hakim olmak

 

 

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

BECERİLER -  Bilişsel –Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


Son Güncelleme:
20/09/2022 - 10:48