TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
İşletme Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, insan kaynakları, üretim, ve stratejik yönetim gibi işletmenin fonksiyonel alanlarında ileri düzeyde bilgiye sahiptirler
PÇ-2: Temel fonksiyonel alanlara etkisi bulunan yasal, çevresel ve sosyal faktörleri ortaya koyma ve analiz edebilme yetisine sahiptirler
PÇ-3: Problem çözüm ve karar verme süreçlerinde akılcı, sistematik ve bilimsel yaklaşımları bilir ve bunları etkin kullanırlar
PÇ-4: Farklı alanlarda edinmiş oldukları bilgileri etkin bir şekilde uygulama, analiz etme, sentezleme ve değerlendirme becerisine sahiptirler
PÇ-5: Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilirler
PÇ-6: Mesleki iletişimi ingilizce olarak etkin bir şekilde yapabilirler
PÇ-7: Disiplin içi ve disiplinler arası etkin takım çalışması yapma yöntemlerini bilirler
PÇ-8: Alanlarındaki çağdaş teknikleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve yaklaşımları takip edebilir, yaşam boyu işletme ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için araştırma ve çalışma yapabilirler
PÇ-9: Mesleki etik ve sorumluluk alanında bilgi sahibidirler
PÇ-10: Bilgi ve yetkinliklerini küresel ve uluslararası ortamda rahatlıkla kullanabilirler
PÇ-11: Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidirler
PÇ-12: Yaratıcı ve eleştirel bir bakış açısına sahiptirler

 

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

İşletme  Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel -Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme:
19/09/2022 - 12:34