TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Gıda Mühendisliği Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
PÇ-2: Deney tasarlama, gerçekleştirme ve elde edilen verileri analiz etme becerisi
PÇ-3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
PÇ-4: Değişik disiplinlerden oluşan takımlarda çalışabilme yeteneği
PÇ-5: Mühendislik problemlerini tespit yeteneği, formüle etme ve çözme becerisi
PÇ-6: Mesleki ve etiksel sorumluluk anlayışına sahip olma
PÇ-7: Etkili iletişim becerisi
PÇ-8: Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli eğitime sahip olmak
PÇ-9: Yaşam boyu eğitimin önemini bilmek ve yaşam boyu eğitime devam etme becerisi
PÇ-10: Çağın sorunları hakkında bir bilgiye sahip olmak
PÇ-11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

 

 

TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

 

 

Gıda Mühendisliği Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel -Uygulamalı

1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
20/09/2022 - 10:56