ODTÜ Eğitim


İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Program Eğitim Amaçları

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları:

  • İnşaat mühendisliği alanında öncü özel sektör ya da kamu kuruluşlarında inşaat mühendisliği konularında uzman, teknik eleman ya da yönetici olarak çalışırlar.
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği ile ilgili bölümlerinde başarılı bir araştırmacı kimliğine ve akademik kariyere sahip olurlar.
  • Yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları ve araştırma yetenekleri ile kariyerlerinde öne çıkarlar.
  • Sahip oldukları önderlik ve öncülük yetenekleriyle ulusal ve uluslararası projelerde karar verici olarak yer alırlar.