ODTÜ Eğitim


İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama ve yürütme, veri analizi ve yorumlama becerisi
 3. İhtiyaçları karşılayacak bir sistem, öğe veya süreç tasarlama becerisi
 4. Çok alanlı takımlarda çalışabilme becerisi
 5. Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Profesyonel ve etik sorumlulukları anlayış
 7. Etkili iletişim becerisi
 8. Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli kapsamlı eğitim
 9. Hayat boyu öğrenebilme becerisini ve ihtiyacını tanımlama
 10. Çağdaş meseleler hakkında bilgi
 11. Mühendislik icrası için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik gereçlerini kullanma becerisi