ODTÜ Eğitim


Gıda Mühendisliği Lisans Programı

Program Çıktıları

Lisans programımız, öğrencilerimizin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmalarını  amaçlamaktadır.

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama, gerçekleştirme ve de elde edilen verileri analiz etme becerisi
 3. İstenen gereksinimleri  karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tasarlama becerisi
 4. Değişik  disiplinlerden oluşan takımlarda çalışma becerisi  
 5. Mühendislik problemlerini tespit yeteneği, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
 7. Etkili işletişim becerisi
 8. Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli eğitime sahip olmak  
 9. Yaşam boyu eğitimin önemini bilmek ve yaşam boyu eğitime devam etme becerisi
 10. Çağın sorunları  hakkında bilgiye sahip olmak
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları ve tekniklerini  kullanma becerisi