ODTÜ Eğitim


Aktüerya Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Çıktıları

Aktüerya Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, öğrencilerinin mezun oluncaya dek aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları kazanmalarını hedeflemektedir:

  1. İstatistik, iktisadi ve idari bilimleri ile Aktüerya Bilimlerinin uygulamalarının bağlantısını kurabilmektedirler.
  2. Aktüerlik sınavlarında başarılı olabilecek ölçüde bilgi birikimine sahiptirler.
  3. Grup çalışmalarında liderlik yapabilir, çözüm yaklaşımları geliştirebilir ve sorumluluk alabilirler.
  4. Mevcut bilimsel literatür ve metodoloji hakkında bilgi sahibidirler ve bunlara eleştirel bakabilme becerisine sahiptirler.
  5. Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisi geliştirmişlerdir.
  6. Yaptıkları araştırmayı gerek sözlü, gerekse yazılı biçimde sunup paylaşabilirler.
  7. Disiplin içi ve disiplinlerarası çalışmalarda grubun bir parçası olarak çalışabilirler.
  8. Akademik ahlaka sahiptirler ve bunu tüm çalışmalarında sergilerler.
  9. Alanı ile ilgili  teknolojiyi takip edebilme ve ilgili algoritmaları anlayabilme becerisine sahiptirler.
  10. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları bağımsız olarak çalışabilirler.